[ Skriv til jmn01 for at komme på listen! ]
Oversigt over udførte tests / gennemlæsninger.
Udførte tests per 12/08-2022 23:08 af Læger på Anæstesiologisk afdeling Z Bispebjerg Hospital
Skift adgangskode ved at klikke på din bruger-ID
Testsaand
0401
ahay
0010
alin
0081
anie
0440
arot
0003
awik
0006
bobbwor
0002
cbre
0019
chan
0222
chem
0001
chol
0084
cmas
0002
cped
0102
cros
0002
cste
0058
dstr
0018
fbae
0001
fp01gste
0025
hboe
0025
jbin
0008
jbje
0020
jjen
0426
jmnjnei
0001
keng
0008
kkri
0005
klen
0007
knie
0179
ktho
0022
land
0462
lhor
0015
ljoe
0201
lkie
0006
llun
0077
lsim
0015
mbit
0008
mhjo
0008
mhyl
0011
mlau
0107
mlun
0145
mnie
0281
mrov
0005
mvaz
0001
nbae
0006
nnab
0001
ohan
0025
pand
0147
pazu
zu1963
pesphad
0003
psie
0009
pskrgae
0003
rm09sbor
0044
smoe
0112
ssig
0016
tgal
0002
tlyn
0008
tsom
0004
vpou
0004
n=
63
Obligatorisk test: Du har lavet testen! Du bør gentage testen! Du mangler at lave en obligatorisk test!
Tests til Jørgen Viby Mogensen & Thomas Vester-Andersen Red: Anæstesi 2.udg.:
Kap.3: Præop. vurdering
03/11-2004
07/01-2008
19/12-2006
20/08-2006
04/01-2005
20/02-2015
04/11-2010
16/12-2012
15/05-2006
16/07-2004
16/02-2007
08/06-2004
27/12-2004
21%
Kap.18: Kranietraumer
03/11-2004
07/01-2008
19/12-2006
20/08-2006
29/04-2004
20/02-2015
04/11-2010
16/12-2012
14/03-2008
16/07-2004
16/02-2007
08/06-2004
27/12-2004
21%
DASAIM/Sundhedsfagligt Råd Rekommendationer:
Anæstesi til den akutte patient
03/11-2004
07/01-2008
19/12-2006
20/08-2006
04/01-2005
01/03-2010
04/11-2010
16/12-2012
15/05-2006
16/07-2004
16/02-2007
07/06-2004
27/12-2004
21%
ASA klassificering
29/08-2011
08/03-2010
20/02-2015
04/11-2010
22/11-2013
8%
ZIT Intensiv terapi:
ZIT test 1
a
a
a
a
a
a
a
a
07/01-2008
a
21/05-2014
a
a
a
a
a
20/02-2015
a
a
04/11-2010
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
14/03-2008
04/09-2008
a
a
22/11-2013
a
a
a
a
12/09-2014
a
a
73%
Toksikologi:
Jernforgiftning
03/11-2004
07/01-2008
20/08-2006
20/02-2015
04/11-2010
14/03-2008
16/07-2004
16/02-2007
07/06-2004
14%
Tests i relation til Utilsigtede Hændelser:
Utilsigtede hændelser 1
07/01-2008
19/12-2006
20/08-2006
20/02-2015
04/11-2010
16/12-2012
14/03-2008
29/09-2006
16/02-2007
05/10-2006
25/12-2012
17%
Diverse tests:
Anatomi: Aditus laryngis
03/11-2004
07/01-2008
18/10-2006
07/01-2005
15/03-2016
04/11-2010
16/12-2012
15/05-2006
02/12-2004
16/02-2007
05/10-2006
27/12-2004
19%
Anæstesiafdelingen H:S Bispebjerg Hospital
php: ©badquarto.dk