Anæstesi- og operationsafdelingen (Afdeling Z) Bispebjerg Hospital RegionH
Tilbage til oversigten.
Test til 'Hvad yngre læger bør vide' på ZIT - Spørgsmålene kan besvares ud fra teksten.
Der er ét rigtigt svar per spørgsmål !
Skrevet af Peter Roy Kirkegaard 26/10 2007
-
Spørgsmål 1:
Hvad svarer en Ramsey-score på 3 til ?
Patienten er agiteret, urolig og søvnløs
En vågen, klar og orienteret patient
Søvnig, men patienten responderer på kommandoer
I narkose uden respons
Spørgsmål 2:
Hvor meget PEEP bør en patient med FiO2 på 0,8 have i henhold til tabel? ?
6 cm H20
10 cm H20
12 cm H20
14 cm H20
Spørgsmål 3:
Hvilken bivirkning ved Noradrenalin infusion på 0,1 mikrog./kg/min er mindst sandsynlig ?
(Oxford Handbook of Anaesthesia)
Anuri
Reflex bradycardi
Hypertension
Arrytmi
Spørgsmål 4:
Hvornår er PRISMA mindst indiceret ?
Ved azotæmi
Ved hypervolæmi
Ved sepsis
Ved elektrolytforstyrrelser
Spørgsmål 5:
Hvor stort er energibehovet hos en mand: 80 kg, 180 cm, 40 år,
sengeliggende, svært syg og tp 40ºC ?
1750 kcal
2200 kcal
3050 kcal
3800 kcal
Spørgsmål 6:
Hvordan starter man behandling af metabolisk acidose med pH<7,15 ?
Giver Tribonat iv
Øger respirations frekvens til max 35
Ændrer PEEP
Øger tidal volumen til 8 ml/kg idealvægt
Spørgsmål 7:
For at få enterokok dækning efter en tarmoperation med mulig peritonit, hvor cefuroxim ikke dækker, bør hvilket antibiotikum vælges ?
Meropenem
Tazocin
Gentamycin
Penicillin
Spørgsmål 8:
Hvor meget voluven må en 80 kg patient højst få i døgnet ?
3 liter
4 liter
5 liter
6 liter
Spørgsmål 9:
Hvornår er det ikke bevist fordelagtigt at køle hjertestopspatienter ?
Ved GCS 7 efter ROSC
Når tiden til start af behandling er 10 min.
Når initial rytmen er asystoli
Hvis hjertestoppet er bevidnet
Spørgsmål 10:
Hvilket af nedenstående er ikke et primært mål ifølge Rivers protokollen ?
MAP>65 mm Hg
CVP<8mm HG
Time diureser > 0,5 ml/t
Central eller blandet venøs ilt saturation>70%