Anæstesi Z Bispebjerg Hospital RegionH
Tilbage til oversigten.
Test til artiklen - Spørgsmålene kan besvares ud fra teksten.
Der er ét rigtigt svar per spørgsmål !
PLC 26-02-2010 ASA Klassifikation
I: Pt er aktuelt rask
II: Pt med mild systemisk sygdom uden funktiondnedsættelse.
III: Pt med alvorlig systemisk sygdom med nogen nedsættelse i funktionsniveau.
IV: Pt med alvorlig system sygdom som er konstant livstruende.
V: Pt er moribund forventes ikke at kunne overleve 24 timer med eller uden operation.
VI: Pt er hjernedød.
E: Ved akutte operationer sættes et E efter romertallet.

Saklad et al 1941(/1963/1979)

Testen er baseret på:
Aronson, McAuliffe & Miller: Variability in the American Society of Anesthesiologists Physical Status Classification Scale. AANA Journal/August 2003/Vol.71, No.4
Hvilken ASA score vil du vurdere i nedenstående tilfælde?
Spørgsmål 1:
66 år PT anterior resection rectal carcinoma.
Ryger 2-3 pakker per dag i 50 år,
De sidste 15 år hoste med expectoratio.
2 tilfælde med brug for antibiotika for lunge infektioner indenfor de sidste 6 mdr
Dyspnoe med trappegang 1 etage, går en runde golf hver uge.
St.p. ia, minus CV symptomer, Hb-ia, rtg thorax let hyperinflaterede lunge felter,
FEV1-2.31,FVC-3.51
Hvilken ASA score?
ASA 1
ASA 2
ASA 3
ASA 4
ASA 5
ASA 6
+E
Spørgsmål 2:
25 år. 1 gravida, nulipara, indlagt i fødsel.
Graviditet upåfaldende.
Anamnese + objektivt: i.a.
Hct 38%, Hb 7.7mM, Na/K-normale.
Hvilken ASA score?
ASA 1
ASA 2
ASA 3
ASA 4
ASA 5
ASA 6
+E
Spørgsmål 3:
23 år kvinde 60 kg ve. s. knæ arthroskopi.
20 cigaretter/dgl i 3 år.
Udover knæ er anamnese i.a. objektivt i.a.
Løber 5 km 3 gange per uge.
Hvilken ASA score?
ASA 1
ASA 2
ASA 3
ASA 4
ASA 5
ASA 6
+E
Spørgsmål 4:
26 år bilat tubae reanastomosis.
Anamnese i.a.
Tidligere ansigtstraume uden brud men med sequelae:
tempomandubulær articulatio dysfunction.
Aldrig GA
Hvilken ASA score?
ASA 1
ASA 2
ASA 3
ASA 4
ASA 5
ASA 6
+E
Spørgsmål 5:
19 årig automobil UT 10 timer siden
Kræver kir. fix af tibiae fractur
Bevidstløs initialt, responderer på smerte med lyde ,nu åbner øjne på kommando ved tiltale.
CT: stor frontal kontussion, ingen tegn til intracerebra hypertension.
Hvilken ASA score?
ASA 1
ASA 2
ASA 3
ASA 4
ASA 5
ASA 6
+E
Spørgsmål 6:
72 år elektiv AAA.
AMI for 2 år siden.
Stabil angina pectoris gennem 5 år -
behandlet med nifedipin og sublingval NTG (bruger 1 om ugen).
Stet c: systolisk mislyd over aorta. BT 170/80.
EKG Q-takker i II, III og aVT med borderline venstresidig hypertrofi.
RU thorax i.a. Blodtælling i.a. Elektrolytter i.a. Carbamid og creatinin i.a.
Hvilken ASA score?
ASA 1
ASA 2
ASA 3
ASA 4
ASA 5
ASA 6
+E
Spørgsmål 7:
69 årig 80 kg TUR-P
Ryger gennem hele livet
Nedsat kondital, dyspnoe nå gå op ad bakke,
symptomer svinder for ipratropium (atrovent) og for profylaktisk beclomethason,
lille mængde expectorat dagligt
Lette intercostale intrækninger og spredte ronchi
FEV1-2.21 FVC=3.91 rtg-thorax ia, blodprøver ia ekg ia
Hvilken ASA score?
ASA 1
ASA 2
ASA 3
ASA 4
ASA 5
ASA 6
+E
Spørgsmål 8:
61 år patient med carcinoma esophagi
Kan kun indtage flydende føde
Angina Pectoris gennem 1 år ingen symptomer efter at være sat i behandling med atenolol.
Da han ikke længere kunne sluge tabl vendte symptomnerne tilbage under anstrengelse.
EKG i.a., rtg thorax i.a. elektrolytter i.a. Hb 10,1 g/dl.
FEV1 og FVC 90% af forventet.
Hvilken ASA score?
ASA 1
ASA 2
ASA 3
ASA 4
ASA 5
ASA 6
+E
Spørgsmål 9:
42 årig tidl. rask mand med subarachnoidal hæmorrhagi for 36 timer siden.
Forsat svær hovedpine, normalt bevidsthedsniveau.
Cerebral angio viser arterie ant. communis aneurisme, uden arteriel spasme.
Neurologisk undersøgelse: højresidig nerve oculomotorius parese.
Skal have foretaget craniotomi med klipsning af aneurisme.
Hvilken ASA score?
ASA 1
ASA 2
ASA 3
ASA 4
ASA 5
ASA 6
+E
Spørgsmål 10:
57 årig med type 1 IDDM indlægges mhp højre TKA -
pga. skade for 20 år siden. I øvrigt ingen arthrose.
I øvrigt rask med normalt BS.
Anamnese og objektivt: ia. Ingen øjen- eller hjertepåvirkning.
P-creatinin og øvrige blodprøver i.a.
Hvilken ASA score?
ASA 1
ASA 2
ASA 3
ASA 4
ASA 5
ASA 6
+E