Anæstesiafdelingen H:S Bispebjerg Hospital
Tilbage til oversigten.
Test til Jørgen Viby Mogensen & Thomas Vester-Andersen Red: Anæstesi 2.udg.:
Kapitel 18: Akut behandling af patienter med kranietraumer
Testen er lavet af Anne-Lise Z. Vedersø KAS Glostrup
Spørgsmålene kan besvares ud fra teksten.
Der er ét rigtigt svar per spørgsmål !
Spørgsmål 1:
Cerebrospinalvæsken udgør i % af kraniets indhold:
  5%
10%
20%
30%
40%
Spørgsmål 2:
Normal  værdi for ICP (Intra Cranial Pressure)
  0-10 mmHg
  5-15 mmHg
10-20 mmHg
15-30 mmHg
20-35 mmHg
Spørgsmål 3:
Hjernens perfusionstryk - CPP - defineres som:
Diast.BT - ICP
ICP - Diast.BT
Mean.BT - ICP
ICP - Mean.BT
Sys.BT - ICP
ICP - Sys.BT
Spørgsmål 4:
Cerebralt Blood Flow CBF udgør:
  50ml/100g væv/min
100ml/100g væv/min
50ml/kg væv/min
100ml/kg væv/min
Spørgsmål 5:
Hjernen har konstant metabolisme undtagen ved:
Stress
Dyb søvn
REM søvn
Spørgsmål 6:
Den cerebrovaskulære autoregulation fungerer 
under normale forhold ved MAP:
30-60 mmHg
40-90 mmHg
60-120 mmHg
60-150 mmHg
90-150 mmHg
Spørgsmål 7:
Hyperventilation medfører:
PaCO2 falder og  ICP stiger
PaCO2 falder og  ICP falder
PaCO2 stiger og  ICP stiger
PaCO2 stiger og  ICP falder
Spørgsmål 8:
Ved PaCO2 = 5,4 kPa medfører en PaCO2-ændring på 0,1 kPa
en ændring i CBF, Cerebralt Blood Flow på:
1%
2%
3%
4%
5%
6%
Spørgsmål 9:
Hvad er maximum Glascow Coma Score:
5
10
13
15
20
Spørgsmål 10:
Ptt. med neuro-traumer bør vurderes mhp.
intubation og hyperventilation ved Glascow Coma Score:
<  3 
<  5
<  7
<  9
< 13