Tilbage til oversigten.

Test genereret af Databasen over indberetning af utilsigtede hændelser. Nr. 1

Der er ét rigtigt svar per spørgsmål !
 

Diverse temaer relateret til utilsigtede hændelser:
Spørgsmål 1:
Hvilken infusionsvæske benyttes til tryksæt til arterie-kanyler?
Kilde: AN.40 Arteriekanylering
5% glucose
Basisvæske
Isoton NaCl
Isoton glucose
Sterilt vand
Spørgsmål 2:
Hvilken dosis novorapid (actrapid) vil det være rimeligt at tilsætte 1000 ml glucose til GI-drop?
Kilde: AN.25 Diabetes mellitus og anæstesi
1 IE
1 ml
16 IE
16 ml
160 IE
Spørgsmål 3:
Hvilken sprøjte benyttes til at trække novorapid (actrapid) op?


Kilde: AN.25 Diabetes mellitus og anæstesi
 

1
2
3
4
5
Spørgsmål 4:
Hvor ofte monitoreres BS under anæstesien når der er opsat GIK drop?
Kilde: AN.25 Diabetes mellitus og anæstesi
Hver ½ time
Hver time
Hver 2. time
Præ- og postoperativt
Aldrig
Spørgsmål 5:
Dosering ved "Steroid-paraply"
Kilde: AN.26 Glukokortikoidbehandling
25 mg x 4 
(eller  100 mg
som infusion)
100 mg x 4
(eller 400 mg
som infusion)
250 mg x 4
(eller 1000 mg
som infusion)
Spørgsmål 6:
Ved tilstanden porpyri er der absolut kontraindikation for:
Kilde: Sjældne patientgrupper: Porphyria
barbiturater
bupivacain
morfika
propofol
suxamethonium
Spørgsmål 7:
Suxamethonium omsættes via
Udskillelse via nyrer
Nedbrydning i leveren
Konjugeres til galden 
Hoffmann-elimination
Acetylcholinesterasen
Spørgsmål 8:
esmeron omsættes via
Udskillelse via nyrer
Nedbrydning i leveren
Konjugeres til galden 
Hoffmann-elimination
Acetylcholinesterasen
Spørgsmål 9:
Nimbex (cisatracurium) omsættes via
Udskillelse via nyrer
Nedbrydning i leveren
Konjugeres til galden 
Hoffmann-elimination
Acetylcholinesterasen
Spørgsmål 10:
Mivacurium omsættes
Udskillelse via nyrer
Nedbrydning i leveren
Konjugeres til galden 
Hoffmann-elimination
Acetylcholinesterasen
Afd. Z BBH februar 2006/jmn/alv