Anæstesiafdelingen H:S Bispebjerg Hospital
Tilbage til oversigten.
Test til DASAIM's Instruks:
Anæstesi til den akutte patient.
Bemærk:Testen forholder sig kun til DASAIM's tekst og ikke implementeringen i lokale instrukser.
Der er ét rigtigt svar per spørgsmål !
Præoperativt vurderes specielt/Før induktion af anæstesi:
Spørgsmål 1:
Fasteregler for den akutte patient:
(Fraset  ileus, subileus, tarmobstruktion eller lignende efter individuelt skøn)
0 timer for klare væsker 4 timer for andet
2 timer for klare væsker 6 timer for andet
4 timer for klare væsker 6 timer for andet
6 timer for klare væsker 6 timer for andet
Akutte patienter bliver ikke fastende!
Spørgsmål 2:
Dosering af syresekretions-hæmmer:
Cimetidin 10 mg iv.
Cimetidin 20 mg iv.
Omeprazol 30 mg iv.
Omeprazol 40 mg iv.
Ranitidin 50mg iv.
Ranitidin 60 mg iv.
Spørgsmål 3:
Dosering af NaCitrat 0,3M:
10 ml højst 10 min før induktion
20 ml højst ½ time før induktion
30 ml højst 1 time før induktion
40 ml højst 2 time før induktion
50 ml højst 6 time før induktion
Spørgsmål 4:
Hvis der er anlagt sonde i ventriklen præoperativt:
Sonden lades in situ under intubation.
Sonden seponeres mindst 1 time for intubation.
Sonden seponeres umiddelbart før intubation.
Induktion:
Spørgsmål 5:
Ved induktionen lejres pt:
I Trendelenburg
I Anti-Trendelenburg
I Lige rygleje
I Sideleje
Optimalt for anæstetisten
Spørgsmål 6:
Præoxygenering med tætsluttende maske, 100% O2 og flow på 10 l kan gives som 1. Førstevalg, 2. Alternativ:
1.
2.
 
Normal vejrtrækning i 1 min.
8 dybe vejrtrækninger over 1 min.
Normal vejrtrækning i 2 min.
8 dybe vejrtrækninger over 2 min.
Normal vejrtrækning i 3 min.
8 dybe vejrtrækninger over 3 min.
Spørgsmål 7:
Hvilket induktionsmiddel giver bedste intubationsforhold:
ketalar
propofol
thiopental
De ovennævnte er ligeværdige
Spørgsmål 8:
Hvilket muskelrelaxans giver bedste intubationsforhold ved akut indledning:
rocuronium
suxamethonium
De ovennævnte er ligeværdige
Spørgsmål 9:
Cricoideatryk påbegyndes:
På den vågne patient med ca. 1 kg tryk.
På den vågne patient med ca. 2 kg tryk.
På den vågne patient med ca. 3 kg tryk.
Når pt sover med ca. 1 kg tryk.
Når pt sover med ca. 2 kg tryk.
Når pt sover med ca. 3 kg tryk.
Afslutning:
Spørgsmål 10:
Ved extubation er den præoperative risiko for aspiration:
Ophævet
Uændret
Forværret