Anæstesiafdelingen H:S Bispebjerg Hospital
Tilbage til oversigten.
Test til Jørgen Viby Mogensen & Thomas Vester-Andersen Red: Anæstesi 2.udg.
Kapitel 3: Præoperativ vurdering
Testen er lavet af Anne-Lise Z. Vedersø KAS Glostrup
Spørgsmålene kan besvares ud fra teksten.
Der er ét rigtigt svar per spørgsmål !
Spørgsmål 1:
Alvorlig systemisk sygdom 
- afgrænset funktionel indskrænkning 
- klassificeres som ASA gruppe:
1
2
3
4
5
Spørgsmål 2:
Hvis et familiemedlem til en patient til præ-medicinering har haft 
temperaturstigning under anæstesi skal man tænke på
Allergi mod anæstesimiddel
Disposition til malign hypertermi
Forlænget suxavirkning
Morfinintolerance
Spørgsmål 3:
Mallampati grad?
0
1
2
3
4
5
Spørgsmål 4:
Marker den laveste værdi for arteriel-pCO2
- hvor der kan forventes øget risiko for postoperativt respirationssvigt:
5 kPa
6 kPa
7 kPa
8 kPa
9 kPa
Spørgsmål 5:
Hvor lang tids rygeabstinens præoperativt anbefales 
for at eliminere øget risiko for postoperative pulmonale komplikationer
2 dage
6-8 dage
2-3 uger
4-6 uger
6-8 uger
10-12 uger
Spørgsmål 6:
Venstre ventrikels uddrivningsfraktion 
= ejection fraction - normalområde ?
30-50%
40-60%
50-70%
60-80%
100%
Spørgsmål 7:
Hvilken faktor udgør den væsentligste risiko for 
komplikationer og død i forbindelse med operation ?
Angina Pectoris
AMI
Tidligere by-pass operation
Hjerteinsufficiens
Pacemaker
Spørgsmål 8:
Hypertension giver øget anæstesi-risiko ved diastolisk tryk over ?
70 mmHg
80 mmHg
90 mmHg
100 mmHg
110 mmHg
Spørgsmål 9:
Patienter med mitralstenose er specielt følsomme for
bradycardi
tachycardi
Spørgsmål 10:
Anti-arrytmisk medicin bør som hovedregel ?
bibeholdes
seponeres